КТ646Б транзистор NPN (1А 50В) 1W (ТО126)

9.8

NPN (1А 50В) 1W (ТО126)

В наличии

Описание

Наимен. тип Uкбо(и),В Uкэо(и), В Iкmax(и), мА Pкmax(т), Вт h21э Iкбо, мкА fгр., МГц Uкэн, В
КТ646А
n-p-n
60 60 1000 (1200) 1(2.5) 40-200 <=10 =>200 <0.85
КТ646Б 40 40 1000 (1200) 1(2.5) 150-200 <=10 =>200 <0.85